Portrait album

Edith Rasmussen, født 1924 Børge Rasmussen, født 1922 Ingrid Jensen Metha Nielsen, født 29/7 1908 Metha Nielsen Karen Hansen, født 28/5 1895 Henning Roug, født 5/10 1935 Henning Roug, født 5/10 1935 Henning Roug, født 5/10 1935 Knud Hansen, født 2/2 1918 Edgun Hansen, født 30/9 1920 Jens Ingemann, født 3/3 1921 Gerda Rasmussen Viggo Roug, født 1/11 1937 Rosa Hansen, født 5/8 1928 Erik Roug, født 27/7 1918 Lis Andersen, født 30/9 1937 Kaj Andersen, født 1932 Otto Frederik Hansen Karen og Ruth, født 20/2 1929 ... Kaj I Hansen, født 18/8 1927 Henning og Aage Inger Hansen, født 13/9 1925 Gurli Petersen, født 29/11