Hos Anna og Johannes i Langbjerg

Hos Anna og Johannes i Langbjerg

Year of 1970
Henning Jørgen Roug
Johannes Andersen Roug