Karen, Henning, Susie og Glenn

Karen, Henning, Susie og Glenn

01 Jul 1970
Henning Jørgen Roug
Glenn Henning Roug
Karen Roug
Susie Kraintz