Susie og Glenn leger i sandbunken

Susie og Glenn leger i sandbunken

Year of 1970