Karen Hansen, født 28/5 1895

Karen Hansen, født 28/5 1895