Henning Roug, født 5/10 1935

Henning Roug, født 5/10 1935

Year of 1936