Kaj I Hansen, født 18/8 1927

Kaj I Hansen, født 18/8 1927