Inger Hansen, født 13/9 1925

Inger Hansen, født 13/9 1925