Femų Sommeren 1930

Femų Sommeren 1930

Year of 1930