Gerda Hansen

Gerda Hansen

About 1948
Description: Kvinden i den lyse kjole er Gerda Hansen. De to andre er sandsynligvis hendes mor og bedstemor. Egon Hansen var konduktÝr i NykÝbing F ved DSB.