Karen trękker slęde med Glenn

Karen trękker slęde med Glenn

About 1970
Glenn Henning Roug
Karen Roug
Susie Kraintz