Den hellige kilde ved Kippinge Kirke

Den hellige kilde ved Kippinge Kirke

Spring 1974
Johannes Andersen Roug
Aage Verner Roug