Esben på vippe med Glenn, Jacob og Bettina

Esben på vippe med Glenn, Jacob og Bettina

Year of 1978
Glenn Henning Roug
Jacob Anders Roug
Bettina Roug
Esben Roug
Henning og Karens besøg i 1978