Otto og Søren

Otto og Søren

Dec 1967
Søren Michael Roug
Otto Frederik Hansen