Hos Mimi og John i Houston

Hos Mimi og John i Houston

Winter 1976
Anna Roug
Anna Petersen (Texas)
Aksel Hansen
Mimi Chance AKA Mary Ann