Ingrid Cristensen og Anna Hansen

Ingrid Cristensen og Anna Hansen

Year of 1927
Description: Rødkilde Lejrskole 1927
Anna Roug