Anna og Aksel

Anna og Aksel

Year of 1909
Anna Roug
Aksel Hansen